آرشيو برچسب کتابداری و اطلاع رسانی

دانشجوی با سواد اطلاعاتی کتابداری کیست؟

مقدمه     بسیاری از دانشجویان کتابداری در مقاطع مختلف به تحصیل مشغول هستند، در حالی که صرفاً نام دانشجو را با خود حمل می کنند و به معنای واقعی کلمه دانشجو نیستند. از نگاه نگارنده ی این یادداشت، دانشجوی کتابداری به ویژه دانشجوی با سواد اطلاعاتی کتابداری کسی است که: به مسائل اخلاقی...
| يادداشت | ادامه مطلب

ابراهیم عمرانی: این کتابداری نیست!

مقدمه: البته هر روز نمیتوان یک گفتگوی مفصل را با ابراهیم عمرانی ترتیب داد. اما هنگامی که وقتش برسد باید تا آنجا که میشود پرسش های متعدد درانداخت و پاسخ ها را به چالش کشید و نظرات ابراهیم عمرانی را به عنوان کسی که 37 سال در این حوزه فعالیت جدی و عاشقانه  داشته است جویا شد. بدین دلیل...
| گفتگو | ادامه مطلب

سرشت هنجارین رشد آموزش کتابداری و اطلاع رسانی ایران

سرشت هنجارین چیست؟ مطلوبم دست گذاشتن روی خصیصه ای ویرانگر است؛ سرشت هنجارین. سرشت هنجارین، یک ذات ناذات است؛ ذات معطوف به عَرَض. در فلسفه، ذات را در برابر عَرَض می نشانند؛ از این باب که ذات از خود است و عَرَض از غیر. ذات درونی است و عَرَض بیرونی. ذات می جوشد و عَرَض جوش می خورد به...
| يادداشت | ادامه مطلب

چگونه از کتابداری دفاع کنیم؟

مقدّمه     در رشته­ی کتابداری و اطلاع­رسانی، مسائلی همچون چرایی و چیستی، بر این رشته سایه­ی سنگینی انداخته است. به طوری که دانشجویان وقتی که دیگران از آن­ها درباره­ی هویّت رشته­شان سؤال می­کنند، نمی­توانند پاسخ­گو باشند. این امر به مسائل زیادی بر می­گردد، امّا قصد این یادداشت،...
| يادداشت | ادامه مطلب

کلاف سردرگم همایش های انجمن و چند پیشنهاد

بیان مسأله همایش های ماهانه انجمن دیگر رنگ و بوی سابق را ندارد؛ چرا؟ تا کنون چند بار این پرسش ذهنم را خَلیده و وادارم کرده تا قدری در مورد این پیچیدگی حرفه ای بیاندیشم. پاسخ منصفانه ای که از سوی انجمن ارائه شده تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است؛ به طوری که نوعی بی اعتنایی...
| يادداشت | ادامه مطلب

اطلاع‌رسانان شترسوار: سفری به تاریخ در جستجوی ریشه‌های ملی و آیینی کتابداری

       در مطالعه تاریخ پرافتخار دانش در این سرزمین کهن گاه به مردمانی برمیخوریم که با ویژگیهای ممتاز فردی و اجتماعی  خود  دلیل راه ما در بررسی ریشه های فرهنگی و تاریخی کتابداری و اطلاع رسانی  هستند . مردمانی که اگرچه عنوان کتابدار و اطلاع رسان را با خود همراه ندارند، طبیعت مشترک...
| يادداشت | ادامه مطلب