آرشيو برچسب کتابخانه عمومی

دکتر ابراهیم افشار: توسعه نامتوازن ریشه مشکل است

مقدمه از عطف: نشریه الکترونیکی عطف در اولین گام جهت تعامل با کتابخانه ملی ایران به سراغ یکی از معضلات چند ساله اخیر این نهاد فرهنگی رفته و تلاش کرده است تا با طرح پرسش وگرفتن نظرات متخصصان  و اساتید حوزه کتابداری و اطلاع رسانی ، تصمیم سازمان و تصمیم گیران این سازمان را که دل در گرو...
| يادداشت | ادامه مطلب

کتاب‌درمانی و نقش حرفه کتابداری

چکیده: در این مقاله قصد داریم با تعاریف کتاب درمانی وتاریخچه ای درباره آن آشنا شویم. همچنین به نقش حرفه کتابداری در این امر پرداخته شده و فعالیتهای قابل ارائه توسط کتابداران به ویژه در کتابخانه های عمومی در جهت کتاب درمانی تکاملی مورد توجه قرار گرفته است. کتاب درمانی «یک روش است...
| یادداشت | ادامه مطلب

نقش فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی

چکیده:           ما در عصری از تغییرات چشمگیر نسبت به کلمات چاپی زندگی می کنیم. تعداد زیادی از کتابخانه ها دیجیتالی می شوند و هر کسی با دسترسی به اینترنت می تواند با استفاده از موتور کاوش به جستجو درباره هر موضوعی بپرازد. از دهه 1960 فناوری اطلاعاتی به تدریج کتابخانه ها و مراکز اطلاع...
| مقاله | ادامه مطلب

چگونه کودکان ونوجوانان را به مطالعه ترغیب کنیم؟

چکیده: کودکان ونوجوانان مهمترین گروه های سنی را تشکیل می دهند وتوجه به این دوگروه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .ما در این مقاله به نقش کتابدان و والدین در چگونگی ترغیب آنها به مطالعه می پردازیم .همانطور که می دانیم کتابداران امروزی نقش بسیار مهمی را در این امر بر عهده دارند که...
| يادداشت | ادامه مطلب

مقایسه تطبیقی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی همدان از قابلیتهای وب 2.0

این مقاله با همکاری منصوره حسینی شعار به رشته تحریر در آمده است. چکیده هدف پژوهش حاضر ، مقايسه تطبيقي تعیین میزان آشنایی و استفاده كتابداران كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي همدان از قابلیت های وب 2.0 است. پژوهش حاضر کاربردی و روش پژوهش پیمایشی است که با رویکردی توصیفی انجام شده است....
| مقاله | ادامه مطلب