آرشيو برچسب نیروی انسانی

مدیریت کتابخانه

این مقاله با همکاری حافظ مقدسی و حسین وش از دانشجویان کاشناسی کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به نگارش در آمده است.   مقدمه در این مقاله قصد بر آن است که به بحث مدیریت در کتابخانه ها پرداخته شود. از آنجا که اصول حاکم بر مدیریت در کتابخانه ها چیزی جدا از اصول و مباحث...
| جشنواره‌ای از نوشته‌های شما - اسفند 91, مقاله | ادامه مطلب

هزینه فرصت: پاشنه آشیل کتابخانه‌ها در عصر فناوریهای رقومی

مقدمه  کتابخانه با اختراع خط و ثبت و ضبط دانش بشری و در نتیجه ایجاد نیاز برای حفظ و ذخیره نگاشته های بشری برای آیندگان پا به عرصه وجود گذاشت. در گذار این زندگی پرفراز و نشیب، کتابخانه شاهد تحولات و تغببرات زیادی در ساختار، تعاریف و حتی اهداف خود بوده که با توجه به شرایط گوناگون...
| مقاله | ادامه مطلب

کارنامه، نهاد کتابخانه‌های عمومی و دو پرسش ساده!

مقدمه سال گذشته تقریباً در همین روزها آقای مهندس واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در یک برنامه زنده تلوزیونی ادعای بی دلیل” کتابداری دانش وسیعی نیست” را عنوان  کرد و سپس  با واکنش منطقی، مؤدبانه و جدی سه تن از استادان رشته مواجه شد. این متن به جهت طرح دو پرسش اساسی...
| يادداشت | ادامه مطلب