آرشيو برچسب عطف

“عطف” روزهای پرشتاب اسفند و سالی که گذشت! (1)

قرارمان این بود که نقاط ضعف و قوت خودمان را از دریچه چشم مخاطبان و کارشناسان بدانیم.از نامه و تلفن و پیامک هم برای گرفتن نظرات بیشتر دریغ نکردیم. اما روزهای پایانی اسفند مانند همیشه شتاب بسیار دارند و فرصت را از آدم میگیرند .خلاصه که نمیشود توقع زیادی داشت از ایرانیان آنهم در روزهای...
| گزارش | ادامه مطلب

“عطف” روزهای پرشتاب اسفند و سالی که گذشت! (2)

عطف آینه است کامبیز میربهاء کارشناس ارشد کتابداری از دانشگاه تهران ظهور «عطف» مرا به يقين رساند كه جامعه كتابداري ايران آنچه را كه نداشت، يافته است: روزنامه‌نگاري جامعه‌شناس و مستقل كه با تيزبيني خاص خود بي‌ هيچ چشمداشت و منفعتي، بنيانهاي اين جامعه را به نقد بكشد و بنماياند...
| گزارش | ادامه مطلب