آرشيو موضوع محمود دولت آبادی

بازتابی از بیم و امید در رمان «جای خالی سلوچ»

یکی از بهترین کتاب‌هایی که در سال 92 خواندم، رمان ارزشمند «جای خالی سلوچ» بود. سی‌و چند سال پس از انتشارش، چاپ هجدهم را خواندم. البته در چاپ نخست مخاطب این اثر نبودم و لازم بود سه دهه سپری شود تا بتوانم یکی از خوانندگانش باشم. پس از خواندنش، برایم بیش از پیش مسلم شد که محمود دولت‌آبادی...
| محمود دولت آبادی | ادامه مطلب