آرشيو موضوع نقد كتاب

مقدمه ای بر فهرست نویسی و رده بندی

Taylor, Arlene G. (2006) Introduction to cataloging and classification (10th ed.). Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 589 p., 159158230X (alk. paper), 1591582350 (pbk : alk. paper). مقدمه فهرست‌نويسي و رده‌بندي از زمره  فعاليت‌هاي حرفه‌اي در عرصه كار تخصصي كتابداري است. براي سازماندهي اطلاعات، در ارتباط با انواع منابع اطلاعاتي و مدارك موجود در كتابخانه‌ها...
| نقد كتاب | ادامه مطلب