آرشيو موضوع تاریخ

من هم با اسقف اعظم ملاقات کردم: بخش دوم خاطرات پوری سلطانی از ایفلا

خاطرات بلند پوری سلطانی از اولین حضورش در ایفلا خواننده را نه تنها خسته نمیکند بلکه هر چه جلوتر میرود ذهن و دل خواننده را بیشتر جذب میکند. در شماره پیشینّ عطف، بخش هایی از خاطرات پوری سلطانی را خواندید. در این شماره نیز ادامه آن را خواهید خواند. این بخش از خاطرات پوری سلطانی در شماره...
| از پوري سلطاني, پوراندخت سلطانی, تاریخ | ادامه مطلب

معنی هنر

نامه انجمن در دهه پنچاه همواره حامل مطالب خواندنی و تازه بود آنهم به قلم افرادی که بعدها در حوزه تخصصی خود صاحب نام شدند.نقد و معرفی بخشی است که در بعضی از نامه های انجمن پر رنگ تر بود  و جالب تر اینکه به نقد و معرفی کتاب در همه حوزه ها می پرداختند.و کتابداران را از نشر و نقد آنها...
| تاریخ | ادامه مطلب

کتابداری چیست؟

نوشته ويل ديل ترجمه مهوش بهنام نه تنها در كشورهايي كه در آنجا كتابداري در حال توسعه و پيشرفت است بلكه در كشورهاي صنعتي و ممالك پيشرفته جهان نيز علم كتابداري هر آن نيازمند  تجديدنظر و حتي تغيير است. شاهد اين مدعي بحث‌هاي مدارس است كه هم اكنون در مطبوعات حرفه‌اي ايالات جريان دارد[i]....
| تاریخ | ادامه مطلب

فصلی از یک کتاب

نوشته آندره ماسون و پل سالوان ترجمه زهرا شادمان و حسين دانشي دوران كتاب‌هاي زنجير شده از قرن سيزدهم به بعد كتابخانه‌ها و كارگاه‌هاي نسخه‌برداري صومعه‌ها تنها مراكز زندگي معنوي و روشنفكرانه زمانه خود نبودند. به وجود آمدن دانشگاه‌هاي بزرگ از يك سو باعث پيدايش و توسعة كارگاه‌هاي...
| تاریخ | ادامه مطلب

انتخاب نه سانسور

لستر شرایم نویسنده مطلبی ست که کامران فانی آن را ترجمه و در زمستان 1350 در خبرنامه انجمن به چاپ رساند. این نوشته به بررسی دو مفهوم “انتخاب” و “سانسور” میپردازد که گاه به گاه مرزهای نامحسوسی پیدا میکنند و کتابداران بعضی اوقات بنا به سلیقه و حساسیت های ذهنی و حرفه ایی دست...
| تاریخ, کامران فانی | ادامه مطلب