مطالب نوشته شده توسط رقیه قربانی بوساری

کتابدار می شوم یا مترجم می مانم؟

پاتوقم در روزهای داغ پیش از امتحانات ترم در مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، کتابخانه بود. شاید باورش سخت باشد که حین ترجمه و یافتن معادل صحیح، نگاهی به کتابداران آن کتابخانه می انداختم و با خود می گفتم “چه شغل جالبی!”. ارشدم را در این رشته بخوانم خوب نیست؟ گاه تصویرسازی...
فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۱ | جشنواره‌ای از نوشته‌های شما - اسفند 90 | ادامه مطلب