مطالب نوشته شده توسط پروانه مدیرامانی

راز این ماندگاری: نوشتاری به یاد استاد ایرج افشار (1304-1389ش /1925-2011م)

اول صبح روز پانزدهم اسفند ۱۳۹۲ است.  در محل کارم روبروی کامپیوتر نشسته ام.  گشت و گذاری می کنم در محیط وب و نگاهی سریع بر خبرها و درنگی هم بر نشریه الکترونیکی عطف . درحال مرورعناوین پیشین آن بودم که  نوشته آقای حیدری نژاد در باره استاد ایرج افشار توجهم را جلب کرد (فرهنگ معاصر ایران”عطف”...
اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۲ | ایرج افشار | ادامه مطلب

پیوند خوداندیشی و پرسشگری در سایه یک پژوهش کیفی

نوري كه تو در پيِ آني / در درونت مأوا دارد. آن حکمتی را كه ديري‌ در كتابفروشي‌‌ها مي‌جويي، اينك از هر برگ درون ات مي‌تابد زيرا ديگر درخت درون  از آن توست. (هرمان هسه)   درباره “روش فرهنگ نگاری روایی” یاauto ethnography  نه اثری خوانده ونه شنیده بودم. اما به تازگی کتابی خواندم با ...
دی ۲۸ام, ۱۳۹۲ | نقد و معرفی | ادامه مطلب

به تماشای روزهای سپید

  به نام او که همين جاست و هر لحظه با ماست قبل‌تر از طريق برادر استاد که پزشکي معتبر در دانشگاه علوم پزشکي مشهد است، خبردار شدم که حال ايشان خوب نیست و نياز به مراقبت دارد و  …. با استاد مهربان ديگري، دکتر فتاحي تماس گرفتم و از حال ايشان جويا شدم،  خیلی‌هایمان دل‌نگرانش بودیم...
اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۲ | عباس حری, يادداشت | ادامه مطلب