مطالب نوشته شده توسط نوشین قاسمی

ترجمه و دوره های ترجمه در ادبیات کودکان و نوجوانان ایران

این مطلب با همکاری نوشين قاسمي1 و  دكترمهردخت وزيرپور كشميري 2 به رشته تحریر درآمده است. مقدمه حاصل انديشه ها، تفكرات، تلاش ها ، تجربيات و جستجوهاي هر قوم و ملتي در طول تاريخ ، اطلاعات نهفته در كتب نوشته شده به زبان آن قوم و ملت است وديگر اقوام و ملل با برگرداندن و ترجمه اين كتب،...
شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۲ | مقاله | ادامه مطلب