مطالب نوشته شده توسط مائده ذوالفقاری

برنامه ریزی

مقدمه: ارائه خدمات و کسب رضای کاربران هر کتابخانه و برطرف‌نمودن نیازهای اطلاعاتی و مطالعاتی،هدف هر نوع کتابخانه،به ویژه‌کتابخانه تخصصی محسوب می‌شود.دستیابی به هدف موردنظر به‌صورت تصادفی و بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات کتابخانه‌ای، نه تنها تحقق نمی‌یابد بلکه موجب نابسامانی...
آبان ۱ام, ۱۳۹۲ | مقاله | ادامه مطلب