مطالب نوشته شده توسط مریم صراف‌زاده

اشتراک تجربیات تدریس

اشتراک تجربیات تدریس در حرفه ما کم رنگ است. اینکه درکلاسهایمان از چه روش های آموزشی استفاده می کنیم؟  چه منابعی برای درسهای مختلف در نظر می گیریم؟ از چه روش هایی برای ارزشیابی دانشجویان استفاده می کنیم؟ چه نوع تکالیفی به آنها می دهیم؟ برای ترغیب دانشجویان به فعالیت بیشتر چه می...
بهمن ۸ام, ۱۳۹۱ | تجربه | ادامه مطلب