مطالب نوشته شده توسط محمود سنگری

معرفي كتاب:مفاهیم اساسی دانش ارتباطات

مفاهیم اساسی دانش ارتباطات / ترجمه و تألیف سیدمرتضی نوربخش، تهران : جامعه‌شناسان‏‫، ۱۳۹2، 480ص، شابک: ‏‫5-192-223-600-978 مقدمه مطالعه بر روی نظریه‌هایی که در رابطه با ارتباط هستند، بدون فهم حتی موقتی و ضعیف انواع پدیده‌های ارتباطی، مفاهیم اساسی ارتباط و نیز فهم اینکه چه نظراتی درباره...
اسفند ۱ام, ۱۳۹۳ | نقد و معرفی | ادامه مطلب