مطالب نوشته شده توسط محمد صلاحی شامیر

کاربرد پنجره‌ی جو-هری در کارگردانی سینما (همراه با تحلیل سه‌گانه‌ی دروغِ اصغر فرهادی و دو فیلم با تمِ رسانه)

چکیده: مدلِ پنجره جوهری اولین بار توسط دو روانشناس برای تحلیل ارتباطات میان فردی ارائه شد. بعدها از این مدل برای تحلیل ارتباطات جمعی (روابط عمومی و رسانه) نیز استفاده شد و امروزه نیز برای مدیریت رفتارهای سازمانی به کار گرفته می شود. نویسنده در نوشته ی زیر سعی در نمایان کردنِ ارتباطِ...
بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۱ | نقد و معرفي | ادامه مطلب