مطالب نوشته شده توسط مهسا رحمانیان

چگونه کودکان ونوجوانان را به مطالعه ترغیب کنیم؟

چکیده: کودکان ونوجوانان مهمترین گروه های سنی را تشکیل می دهند وتوجه به این دوگروه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .ما در این مقاله به نقش کتابدان و والدین در چگونگی ترغیب آنها به مطالعه می پردازیم .همانطور که می دانیم کتابداران امروزی نقش بسیار مهمی را در این امر بر عهده دارند که...
اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۲ | يادداشت | ادامه مطلب