مطالب نوشته شده توسط محمد مینایی فر

استاد حری ، فروتن، فرزانه و شوخ طبع

چند وقت پیش دلم هوای ايميلهای استاد كرده بود…..نامه های رسمی و غیررسمی ایشان را می خواندم و با مرور هر جواب كوتاه و پرمحبت ایشان، گاه قلبم آرام می گرفت، گاه لبخندی بر لبم می نشست و گاه،…وقتی به یاد می آوردم که دیگر از این مروارید درخشان بی بهره ایم، دلم می گرفت و قطره ای اشک...
خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۲ | تاریخ و تجربه, عباس حری | ادامه مطلب