مطالب نوشته شده توسط مينا كرمي

عصر مجـــــــــــــازی: چهارمین موج تغییر

عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات در فضای سه بعدی و در محیطی مبتنی بر دانش است. بطور یقین گسترش عصر اطلاعات همراه با فناوریهای پیشرفته موجود چهارمین موج تغییر را در آینده نزدیک در جهان به همراه خواهد داشت. تاریخ پیشرفتهای بشر در طول سه عصر کشاورزی، عصر صنعت و عصر اطلاعات...
اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۸۹ | فناوري | ادامه مطلب