مطالب نوشته شده توسط محمد حسین دیانی

پیامد های فرآیند تحمیل نشر مقاله مستخرج از پایان نامه

 چهار ماده از آئین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی که زمینه ساز تولید مقاله مستخرج یا غیر مستخرج از پایان نامه شده  در زیر نقل شده است. درمتن این مواد نوعی فشار برای نشر مقاله علمی توسط دانشجویان احساس می شود. به این ترتیب که (1) اگر دانشجویی بهترین پایان نامه ممکن را نوشته باشد، بالاترین...
اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۱ | جشنواره‌ای از نوشته‌های شما - اسفند 91, يادداشت | ادامه مطلب