مطالب نوشته شده توسط مرجان بروجردیان

بررسی نحوه جستجوی اطلاعات توسط دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور فراهان

چکیده هدف از اين پژوهش، شناسايي نحوه جستجوي اطلاعات توسط دانشجويان كارشناسي دانشگاه پيام نور فراهان مي‌باشد. روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي توصيفي است و گردآوري داده‌ها از طريق پرسشنامه صورت گرفته‌است. از كل جامعه آماري 200نفر بصورت تصادفي خوشه‌اي انتخاب شده‌اند. در انجام...
بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۰ | مقاله | ادامه مطلب