مطالب نوشته شده توسط مهناز عابدی

چرا جایی برای ما نیست؟

استخدام 3172  نفر در قوه قضاییه… استخدام هزاران نفر در شهرداریهای کشور… استخدام استانداریهای کشور… استخدام بانک … و صدها استخدامی دیگر… در طی سال گذشته این ها اخباری بودند که امید برای استخدام شدن را در من و امثال من زنده کردند اما دریغ که وقتی عناوین شغلی و رشته های...
فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۱ | جشنواره‌ای از نوشته‌های شما - اسفند 90 | ادامه مطلب