مطالب نوشته شده توسط كتابگذار اعظم

چای داغ قسمت دوم : شورای دژنبشت

به مناسبت انتخاب کتابگذار اعظم جدید، شورای دژنبشت در محل سالن مشورتی تشکیل شده است تا امرای بخش های مختلف ضمن عرض تبریک، گزارشی از بخش متبوعه خویش ارائه نمایند. بوقچی دژنبشت: امیرالامراء تاج الکتابگذاران و الکتابداران، فخر الکتب و المکاتب، شیر بی همآورد عرصه فرهنگ و دانش گستری،...
بهمن ۶ام, ۱۳۸۹ | طنز | ادامه مطلب

چای داغ قسمت اول: مراسم انتخاب و معارفه کتابگذار اعظم

عطف نویس: سلام. داستان طنز ما در دوره ای از تاریخ رخ می دهد که به یک باره بنا به دلایل مختلف مکتبه و مکتبه داری در این مملکت رونق گرفت. شما می توانید در هر شماره از نشریه عطف یک قسمت از این نمایشنامه طنز را مطالعه کنید. مکان: دربار شهرام خان سه بیلو! – مراسم انتخاب و معارفه کتابگذار...
آذر ۶ام, ۱۳۸۹ | طنز | ادامه مطلب