مطالب نوشته شده توسط حميد كشاورز

آينده نمايه‌سازی

این مقاله [1] نوشته جان رایت [2] و ترجمه حمید کشاورز است.    مقاله‌اي در مجله انجمن ارتباطات فني اينترکام[3] اين گونه ادعا کرده است که نمايه‌سازي رواج فراوان يافته (ست ميزلين[4]، احياء نمايه‌سازي[5]، فوريه 2005) و اينکه در اين حوزه نوعي تحول در حال وقوع است. اما در همايش ماه مارس رايترز...
دی ۲۴ام, ۱۳۹۳ | مقاله | ادامه مطلب

نرم افزارهای اجتماعی در کتابخانه‌ها

Farkas, Meredith G. Social software in libraries: building collaboration, communication, and community online. Medford, NJ: Information Today Inc., 2007. xxiv, 320 pp. ISBN 978-1-57387-275-1 $39.50 در سال‌هاي اخير و تحت تاثير گسترش کاربرد محيط اطلاعاتي و ارتباطي وب بحث شبکه‌هاي اجتماعي و فناوري هاي مربوط به آن که تحت عنوان کلي وب2 مطرح مي‌شود به بحثي جالب و مورد...
مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۰ | نقد و معرفي | ادامه مطلب

نگهداری از میراث دیجیتال: چالش ها و راهکارها

1. مقدمه در جامعه‌اي که به جامعه اطلاعاتي موسوم شده است بيشتر بر ويژگي‌هاي توانمند کننده آن در حوزه ارتباطات و شبکه‌هاي به هم پيوسته آن و نیز بر ماهيت دموکراتيک آن در ارائه هرگونه اطلاعات به همه آحاد جامعه و حتي در توليد اطلاعات تاکيد مي‌شود. در حاليکه موارد فراواني مانند امنيت...
بهمن ۶ام, ۱۳۸۹ | يادداشت | ادامه مطلب

از سخندانی تا عمل: آسیب‌شناسی پژوهشهای کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

سعديا گرچه سخندان و مصالح گويي                         به عمل کار برآيد به سخنداني نيست رشته کتابداري و اطلاع رساني ماهيتاً رشته اي خدماتي است. غايت آموزش و پژوهش در کتابداري و اطلاع رساني، بهبود خدمات و منابع، برآورده سازي نياز مراجعان به کتابخانه ها، طراحي و بهينه سازي سيستم هاي...
مهر ۱۳ام, ۱۳۸۹ | يادداشت | ادامه مطلب

شما جزو کدام دسته از کتابداران هستید؟

بزرگي را پرسيدند: کتابداري به چه ماند؟ گفت: کتابداري را شبيه‌ترين چيز مرگ است. تا به آن گرفتار نيايي نداني که چيست و چون به آن گرفتار شدي، از چگونگي آن درماني! در دوران تحصيل و کار در رشته کتابداري با چهره‌ها، ديدگاه‌ها و شخصيتهاي متفاوتي در بين کتابداران آشنا مي‌شويم. اين تفاوت...
مرداد ۶ام, ۱۳۸۹ | يادداشت | ادامه مطلب

تسلیم، تقابل و یا تعامل: کتابداران و اطلاع رسانان کدامیک را برمی‌گزینند؟!

با نگاهي دوباره به دغدغه ها، نگراني ها و آرمان هاي پژوهشگران و حرفه مندان کتابداري و اطلاع رساني که برخاسته از نگرش آنها به چيستي و چگونگي فرايندها و کارکردهاي کتابخانه اي است، نيک درمي يابيم که مسير پيش روي آنان با ناهمواريها، دشواري ها و چالش هايي همراه است. در اين نوشتار کوتاه،...
اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۸۹ | يادداشت | ادامه مطلب