مطالب نوشته شده توسط هما ارشدی

سنجش و ارزش

نویسنده: دبی اسکاکتر[1] ترجمه: هما ارشدی آموخته­ها از حرفه های منابع انسانی می تواند به ما کمک کند که بهتر اهدافمان را با اهداف سازمانمان تطبیق داده و و راحت تر ارزش خود را نشان دهیم. همه ما انتظار داریم که ارزش را از طریق سازمانهایمان نشان دهیم، چه از طریق آمارهای استفاده چه از طریق...
مرداد ۱ام, ۱۳۹۲ | ترجمه, مقاله | ادامه مطلب