مطالب نوشته شده توسط فائزه السادات طباطبايي اميري

بررسی جایگاه و ضرورت آموزش استفاده‌کنندگان از خدمات مرجع کتابخانه‌ها در افزایش بهره‌وری آنها با رویکردی به کتابخانه‌های دانشگاهی

مقدمه  : ذکروتکراربرخي واضحات براستواري باورکمک مي کند. آنچه دراين مقاله تقديم عزيزان مي شود, ازهمين جنس ذکروتذکراست .آموزش يکي از ارکان اساسي رشد و تعالي جوامع بشري است . آموزش يا به منظور انتقال ارزشها,آداب و رسوم از نسلي به نسل     ديگر و يا به منظور ايجاد مهارت و کفايت در افراد...
اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۸۹ | كتابداري و اطلاع رساني | ادامه مطلب