مطالب نوشته شده توسط الهه عرب

یک قدردانی از پنجره ی عطف!

درحال بررسی ایمیل هایم بودم ، به ایمیلی از طرف مجله الکترونیکی عطف با عنوان “آخرین فرصت برای نوشتن در آخرین شماره عطف” رسیدم که خوانندگان را تشویق به نوشتن متن در هر موضوعی می کرد. یکی از این موضوع ها قدردانی از استادان بود که ناگهان جرقه ای به ذهنم خورد تا من هم بنویسم، تا...
فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۱ | جشنواره‌ای از نوشته‌های شما - اسفند 90 | ادامه مطلب