مطالب نوشته شده توسط بهناز زرين كلكي

دستورات کاربردی برای مدیریت اسناد الکترونیکی

چكيده: مقاله حاضر ساخت و توسعه سيستمهاي مديريت اسناد را در دو قالب محتوايي و ساختاري پيشنهاد مي كند و به بررسي  قواعد مربوط به آنها مي پردازد. مقدمه: وقتي تكنولوژي و روش جديدي براي انجام فعاليتهاي اداري به سازماني معرفي مي شود روشهاي قديمي و عملياتي كه براي كنترل اسناد در كليه مراحل(...
اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۸۹ | اسناد و آرشيو | ادامه مطلب