مطالب نوشته شده توسط بهزاد هجیر

حال همه ما خوب است،نوروز برگرد!

هوا عجیب گرفته است به پشت پنجره اتاق میروم و بازهم بیرون را نگاه میکنم به درختان که افسرده اند سلام میکنم به درخت خرمالویی باغچه همسایه که سر زده وارد حیاط خانه ما شده بود به رسم دوستی لبخندی زدم به افتخار ایستاده انتظار کشیدنش چشمانم به وسط حیاط خیره مانده بود جایی که همیشه حوض...
فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۱ | جشنواره‌ای از نوشته‌های شما - اسفند 90 | ادامه مطلب