مطالب نوشته شده توسط خبرنامه انجمن زمستان 1351

کتابداری چیست؟

نوشته ويل ديل ترجمه مهوش بهنام نه تنها در كشورهايي كه در آنجا كتابداري در حال توسعه و پيشرفت است بلكه در كشورهاي صنعتي و ممالك پيشرفته جهان نيز علم كتابداري هر آن نيازمند  تجديدنظر و حتي تغيير است. شاهد اين مدعي بحث‌هاي مدارس است كه هم اكنون در مطبوعات حرفه‌اي ايالات جريان دارد[i]....
تیر ۱۱ام, ۱۳۹۱ | تاریخ | ادامه مطلب

فصلی از یک کتاب

نوشته آندره ماسون و پل سالوان ترجمه زهرا شادمان و حسين دانشي دوران كتاب‌هاي زنجير شده از قرن سيزدهم به بعد كتابخانه‌ها و كارگاه‌هاي نسخه‌برداري صومعه‌ها تنها مراكز زندگي معنوي و روشنفكرانه زمانه خود نبودند. به وجود آمدن دانشگاه‌هاي بزرگ از يك سو باعث پيدايش و توسعة كارگاه‌هاي...
تیر ۱۱ام, ۱۳۹۱ | تاریخ | ادامه مطلب