مطالب نوشته شده توسط خبرنامه انجمن زمستان 1350

برخی از جنبه‌های جامعه‌شناسی کتابخوانی

امروز وظیفه من این است که درباره جنبه های اجتماعی کتابخوانی برای شما صحبت کنم و می بایست کوشش کنم که این کار بزرگ را در 45 دقیقه انجام بدهم. قصد من آن است که نخست به خود کتاب و سپس به جزئیات مربوط به فن کتابخوانی بپردازم. امیدوارم که در پایان بتوانم نتایح سودمندی به دست دهم.
آذر ۲۰ام, ۱۳۹۰ | تاریخ و تجربه | ادامه مطلب

انتخاب نه سانسور

لستر شرایم نویسنده مطلبی ست که کامران فانی آن را ترجمه و در زمستان 1350 در خبرنامه انجمن به چاپ رساند. این نوشته به بررسی دو مفهوم “انتخاب” و “سانسور” میپردازد که گاه به گاه مرزهای نامحسوسی پیدا میکنند و کتابداران بعضی اوقات بنا به سلیقه و حساسیت های ذهنی و حرفه ایی دست...
مهر ۱۶ام, ۱۳۹۰ | تاریخ, کامران فانی | ادامه مطلب