نقش فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی

مقاله — توسط در مهر ۱۹, ۱۳۹۲ در ۱۰:۵۸ ق.ظ

چکیده:

          ما در عصری از تغییرات چشمگیر نسبت به کلمات چاپی زندگی می کنیم. تعداد زیادی از کتابخانه ها دیجیتالی می شوند و هر کسی با دسترسی به اینترنت می تواند با استفاده از موتور کاوش به جستجو درباره هر موضوعی بپرازد. از دهه 1960 فناوری اطلاعاتی به تدریج کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را به طور گسترده ای تحت تأثیر قرارداد تا جایی که شکل و نحوه ارائه خدمات کتابخانه ها را به سمت روش های جایگزین و خودخدمت رهنمون ساخت و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نظام های اطلاع رسانی و ظهور منابع دیجیتال و عصر دیجیتال یا هزاره سوم، کتابخانه ها مصون از این تغییرات نخواهند بود، بلکه خود را با این تغییرات جهت پویایی و دسترس پذیری بیشتر همگام خواهند کرد و هر روز شاهد ظهور کتابخانه های دیجیتالی در جهان هستیم، بنابراین یکی از کتابخانه هایی که خدمات آن به طیف گسترده تری از جامعه تعلق دارد کتابخانه های عمومی است و از آنجائیکه هدف اصلی ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی جامعه است، کتابخانه ها با این تغییرات همگام و همسو نماید.هدف از این مقاله معرفی انواع فناوریها،مزایا وکاربرد آنها در کتابخانه های عمومی است.

مقدمه:

     عصر حاضر که دوره پیشرفت سرسام آوری فناوری، بالاخص اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بینیم که فناوری رنگ تازه ای به آن نداده و یا تغییر و تحول در آن ایجاد نکرده باشد. عرصه های کاربرد فناوری اطلاعات در جهان معاصر، با سرعت فزاینده ای در حال گسترش است و همه ابعاد زندگی را در شکل های متفاوت آن دچار دگرگونی کرده است. علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز همپای دیگر علوم نه تنها از این پیشرفت ها مصون نمانده است بلکه خود نیز به عنوان یکی از تجلی گاه های عمده فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به حساب می آید. تغییرات سریع و همه جانبه کتابخانه ها را در آستانه عصر جدیدی قرار داده است که با گذشته نه چندان دور بسیار متفاوت است و هم اکنون نیز پیشرفت های قابل توجهی دیده می شود (عامل،1388).

         کتابخانه عمومی به مفهوم واقعی آن از قرن نوزهم  و اوایل قرن بیستم شکل  گرفت و به رشد همه جانبه خود ادامه داد واساسا به دوره کتاب چاپی و گسترش تعلیمات عمومی در سطح جهان تعلق دارد. کتابخانه عمومی کتابخانه ای است که از منابع دولتی شکل می گیرد  و خدمات رایگان به تمام اقشار جامعه ارائه می کند. در کتابخانه های عمومی تمامی افراد بدون هیچ گونه محدویتی حق استفاده از منابع را دارند وهمچنین یکی از ابزارهای اصلی در توسعه فرهنگی درجوامع  کنونی است که می تواند در توسعه نیروی انسانی نقش اساس ایفا کند. وظیفه اساسی کتابخانه های عمومی ، فراهم کردن تمامی منابع مورد لزوم برای رفع نیازهای افراد وگروههای مختلف جامعه است تا بتواند از طریق مطالع آنها نیازهای آموزشی، اطلاعاتی خودرا رفع کند و به صورتی سالم اوقات فراغت خود را پر کند(مزینانی،1380،ص190). تغییرات سریع و همه جانبه در فناوی اطلاعات و ورود رایانه ها و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی به طور پیوسته بر گستره فعالیتها و خدمات کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی تاثیر کذار بوده است. این تغییرات را می توان در شکل فیزیکی کتابخانه(معماری کتابخانه)، کتابداران، نوع مدرک موجود، شیوه دسترسی، روش کار فعالیتهای کتابخانه، محافظت، شیوه گرد آوری، روز آمدی ازاطلاعات، نوع ارتباط  با کاربر، موجودی اطلاعات،هزینه دسترسی به اطلاعات، صرفه جویی در زمان، مشاهده نمود. حال با توجه به تاثیرات این تغیرات در کتابخانه ها و تاکید بر اصل پنجم رانگا ناتان که کتابخانه ارگانیسمی زنده وپویا است آیا کتابخانه ها مصون از این تغییرات هستند و یا اینکه باید با این تغییرات جهت دسترسی با اهداف خود همگام وهمسو باشند؟در اصل پنجم رانگاناتان به حرکت و پویایی کتابخانه از لحاظ فیزیکی و محتوایی و همچنین بر قابلیت انطباق با محیط جدید و تحولات آن و انعطاف پذیری که به حفظ تعادل آن کمک می کند و ادامه حیاط آن را تضمین می نماید تاکید می کند. قابل ذکر است که کتابخانه های عمومی سهم عمده ای در بالا بردن سطح دانش اجتماعی افراد جامعه و شکوفایی آنها دارند واز آنجایی که خود را باید باتغییرات هماهنگ نمایند پس در ایجاد کتابخانه های دیجیتالی عمومی، می بایست فناوری اطلاعات و اهمیت وتاثیرآنرا مورد بحث قرارداد(زارعی، 1390 ).

فناوری اطلاعات :

تعاریف :

 –فناوری اطلاعات به فناوری هایی اطلاق می شود که امکانات لازم را برای جمع آوری، انباشت ، پردازش و توزیع اطلاعات را فراهم می کند. محور این فناوری، رایانه و ارتباطات راه دور است. رایانه ها اساساً کار پردازش و انباشت اطلاعات را انجام می دهند و ارتباطات راه دور، امکان پخش و توزیع این اطلاعات را در سطحی بسیار وسیع فراهم می سازد(آزادی ، 1390به نقل ازداور پناه،1378).

مطابق تعریف دانشنامه کتابداری واطلاع رسانی، فناوری اطلاعات عبارت است از: توسعه و تدوین منابع اطلاعاتی به وسیله رایانه و ایجاد ارتباط از راه دور به وسیله کانال های الکترونیکی به نحوی که دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی به وسیله تلفن و ارتباط تلویزیونی میسر گردد و برون داده ای رایانه ای در قالب های الکترونیکی قابل انتقال به گیرنده های دوردست شوند.

 –مجموعه ابزارهای ارتباطی اعم از وسایل ارتباط راه دور، ابزارهای دیداری و شنیداری و ماشین های مربوطه توأم با دانش و شیوه و مهارت استفاده  از آنها در تولید، پردازش و …  اطلاعات به منظور انتقال اطلاعات به جامعه استفاده کنند(آزادی، 1390به نقل از سلطانی،راستین،1388).

 –فراهم آوری، پردازش، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات شفاهی، تصویری، نوشتاری و رقمی بوسیله وسایل الکترونیکی، رایانه و ارتباط از راه دور(آزادی، 1390به نقل ازسلطانی،راستین،1388).

با توجه به تعاریف مختلف فناوری اطلاعات : مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزارهای رایانه ای در جهت تولید، پردازش، ذخیره سازی و جستجو و بازیابی اطلاعات می باشد(آزادی ، 1390).

تاریخچه فناوری اطلاعات :

          تاریخ استفاده از رایانه در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را می توان به چند دوره نسبتا مشخص تقسیم کرد: در دهه 1940 نخستین روش های نیمه ماشینی ذخیره و بازیابی اطلاعات با استفاده از نظام برگه ای لبه منگنه مورد توجه قرار گرفت. این نظام در واقع پیش آمد نظام های رایانه ای دهه 1960 بود. دهه 1980 شاهد گسترش نظام های پیوسته چه از نظر تنوع و ایجاد نرم افزارهای آماده و تجهیزات چاپ و نمایش اطلاعات و چه از نظر نفوذ و کاربرد این نظام ها در کشورهای در حال رشد بود. دهه 1990 دهه رشد اینترنت به حساب می آید و کتابخانه ها نیز از این پدیده حاصل از فناوری های جدید در کارهای خود به خوبی استفاده کردند. این مسیر روز به روز در حال تحول و پیشرفت است و جهت آن به سوی افزایش توانایی های انسان در بدست آوردن دقیق اطلاعات می باشد(فتاحی،43،1377)

 

 اهمیت و تأثیر فناوری اطلاعات:

           فناوری اطلاعات از جمله ابداعات در حال رشد در حوزه خدمات اطلاعاتی، امکانات ارتباطی، و منابع الکترونیکی است. در دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات چنین تعریف شده است: “مجموعه ابزارهای اطلاعاتی،اعم از وسایل ارتباط از راه دور، ابزارهای دیداری و شنیداری و ماشین های مربوط ، توام با دانش، مهارت و شیوه استفاده از آنها در تولید، پردازش، و دبیزش اطلاعات به منظور انتقال اطلاعات به جامعه استفاده کننده .به طور کلی فناوری اطلاعات برای تولید و فراهم آوری، پردازش، ذخیره سازی، و اشاعه مواد و اطلاعات، به شکل های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.این فناوری ها در تامین اهداف آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، بهداشتی – درمانی، و مانند آن در سازمان ها نقش مهمی ایفا می کنند.

مزایای کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی:

      کتابخانه ها نهاد های پویایی هستند که با در نظر گرفتن نیازهای افراد، منابع مختلف را در اختیار آنها می گذارند. یک کتابخانه مبتنی بر فناوری اطلاعات، زمینه مساعدی برای ارائه مناسبتر خدمات اطلاع رسانی پیشرفته فراهم می آورد. یکی از مهمترین اهداف استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه ها، ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران و مراجعه کنندگان از کتابخانه است.

     سواد اطلاعاتی قابلیتی است که فرد را در دسترسی مفید و مؤثر به اطلاعات، ارزیابی انتقادی آن و استفاده دقیق و خلاق از اطلاعات به دست آمده به منظور رفع نیازهای اطلاعات خویش توانمندی سازد (زهرا شیروانی،1388) به طور کلی آنچه موجب شده است که کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از فناوری نوین استفاده کنند عبارتند از: سرعت، حافظه، دقت بسیار زیاد در فراهم آوری، انباشت و بازیابی اطلاعات به مدد رایانه و صرفه جویی در نیروی انسانی، ایجاد ارزش افزوده، انعطاف پذیری در برابر نیازهای گوناگون، دسترسی یکپارچه به اطلاعات،امکان استفاده ارزان از اطلاعات سایر کتابخانه ها و…

برخی از فواید بهره مندی از  فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی به شرح زیر است : ( آزادی ، 1390)

–         بهبود دسترسی به مجموعه های کتابخانه :

در کتابخانه هایی که نظام فهرست رایانه ای فعالی در اختیار دارند، امکان جستجوی فهرست از منزل و محل کار فراهم است. به منظور در دسترس قراردادن مجموعه کتابخانه برای آن عده که نمی توانند به کتابخانه مراجعه کنند، دسترسی تلفنی به فهرست رایانه ای به عنوان خدمتی اساسی در نظر گرفته می شود. روش دیگر در دسترس قرار دادن مجموعه های کتابخانه ، استفاده از نوعی سیستم تلفنی خاص به نام Touch Tone است. کتابخانه ها با در اختیار داشتن پست صوتی قادرند اطلاعات مربوط به امکانات و تجهیزات ، ساعات کار کتابخانه و موقعیت جغرافیایی خود را معرف کنند.

–         دسترسی به منابع و مجموعه های دور در سایر کتابخانه ها:

استفاده از اینترنت شیوه ابتکاری برای بهبود دستیابی به منابع محلی و مجموعه های دور است. با این امکان بسیاری از کتابخانه ها در صدد پیاده سازی فهرست های خود بر روی شبکه جهانی اینترنت هستند. پس از شناسایی منابع در مجموعه های دور ، یکی از راه های انتقال آنها به کتابخانه ها مورد نظر ، تحول الکترونیکی مدارک است. این روش مطلوب همگان بوده که باید توجه ویژه ای به آن شود.

–         افزایش استفاده از مجموعه های کتابخانه ها:

یکی از راه های ابتکاری و جدید برای افزایش استفاده از مجموعه ی محلی این است که امکان دسترسی به آنها هرچه بیشتر فراهم شود. باجه های اطلاعاتی دسترسی و استفاده از منابع محلی را برای عموم مردم ایجاد می کند. کتابخانه ها می توانند از طریق باجه های الکترونیکی منابع خود را برای افراد دسترس پذیر سازند. در این رابطه استفاده از شبکه داخلی و شبکه جهانی اینترنت به عنوان شیوه ای برای افزایش استفاده از مجموعه ها مطرح است.(فرزانه عامل،1391)

–         بهبود رابطه بين كاركنان و جريان كار :

 براي موفقيت بيشتر در كتابخانه‌ها، ارتباط بين كاركنان با هم، كتابخانه مركزي و كتابخانه‌هاي زير مجموعه و كاركنان و   مراجعين كتابخانه امري بسيار ضروري است. چنين ارتباطاتي از طريق سيستم‌هاي تلفني پيشرفته، سيستم‌هاي پست الكترونيك و استفاده از شبكه‌هاي محلي تسهيل مي‌شود. فناوري، استفاده از متخصصان كتابداري را در پست‌هاي خدمات فني افزايش داده و به كتابداران حرفه‌اي اجازه تمركز بر مباحث عمده فني و سياستگذاري را مي‌دهد

–          صرفه جويي در زمان و هزينه :

 با ايجاد امكان برقراري ارتباط از راه دور براي كاربران كتابخانه، رفت و آمدها به منظور يافتن اطلاعات و منابع كاهش پيدا كرده و در هزينه‌ها نيز صرفه‌جويي مي‌شود .

–         ارائه خدمات مرجع‌دار در كتابخانه :

با وجود ابزارهاي ارتباطي دسترسي به انواع منابع اطلاعاتي مرجع نظير دانشنامه‌هاي پيوسته، واژه‌نامه‌هاي اينترنتي، كتابهاي الكترونيك و. . . افزايش يافته و ارائه خدمات كتابخانه به سمت بهره‌گيري از اين گونه منابع كه داراي اطلاعات روز آمد هستند گرايش پيدا مي‌كند .

–    افزايش تعداد استفاده كنندگان از خدمات كتابخانه‌هاي عمومي :

 همگام با پيشرفتهاي اتفاق افتاده در بخش فناوري اطلاعات تعداد افراد داراي سواد اطلاعاتي افزايش يافته و جامعه استفاده كننده از خدمات كتابخانه مبتني بر فناوري ارتباطي و اطلاعاتي نيز افزايش مي یابد.

اهداف كتابخانه‌هاي عمومي از به كارگيري فناوري اطلاعات :

انواع فناوريها و كاربرد آنها در كتابخانه‌هاي عمومي :

        در دوران كنوني به مدد فناوري رايانه و اطلاعات، وسايل و امكانات ارتباطي بسياري ظهور پيدا كرده است كه هركدام با ويژگيها و قابليت هاي خاص خود در راه تعالي و پيشرفت در ارائه خدمات كتابخانه‌اي مفيد و مؤثر بوده‌اند. كتابخانه‌هاي عمومي نيز كه وظيفه برقراري ارتباط با مخاطبين را دارند مي‌توانند به راحتي از اين ابزارها استفاده كنند . اين ابزارها داراي مزيت‌هايي چون سرعت، ارزاني، انعطاف‌پذيري و دسترسي آسان هستند .

       1. نمابر (پست تصويري) :

     ابزاري است كه براي انتقال و جابجايي اطلاعات مكتوب به سرعت به كتابخانه‌ها راه يافت. نمابر دركتابخانه‌ها به منظور ايجاد تسهيلات براي ارسال و مبادله اطلاعات، آمارها، مقالات و نشريات ادواري، بخشهاي مختلف يك كتاب و يا جزوه و . . . بسيار مؤثر است (اخلاقی،137،1372).

2ـ تلكس :

     ابزاي است كه قبل از نمابر براي ارسال متن و اطلاعات در كتابخانه‌ها به كار گرفته شد . اين دستگاه شامل صفه كليد ـ چاپگر و شماره‌گير است . براي استفاده از تلكس بايد مشترك شد و برقراري مبتني است بر شماره تلكس و علامت رمز ی كه هنگام نصب به استفاده كننده براي شناسايي فردي اعم از حقيقي و حقوقي، داده مي‌شود و معمولاً در راهنماهاي چاپي تكلس درج مي‌گردد. سرعت كار و انعطاف پذيري از مزاياي تلكس است (علیپور حافظی،نوروزی،1382.ص92).

3.پرسنل :

        ابزاري است كه براي ارسال متن از راه دور به كار مي‌رود. اساس آن را يك رايانه بزرگ و يك خط تلفن متصل به دستگاه تلويزيون و يا دستگاه خاص پرستل تشكيل مي‌دهد . دستگاه پرستل سرعت آن بسيار زياد است. به طوري كه مي‌تواند در يك لحظه هزاران صفحه اطلاعاتي را در اختيار استفاده كننده قرار دهد. كاربرد پرستل بيشتر در كتابخانه‌هاي عمومي بزرگي است كه به شبكه اطلاع رساني تجاري، هتل‌داري، جهان‌گردي و دفترهاي مسافرتي كشور خود و خارج از آن متصل هستند و به پاسخ‌گويي سريع و صحيح مراجعان خود در حوزه موضوعي مذكور مي‌پردازند(علیپور حافظی،نوروزی،1382.ص92).

4.اينترانت :

     اينترانت اصطلاحي است توصيفي كه به شبكه داخلي سازمان‌هايي اطلاق مي‌شود كه از خدمات اينترنت از قبيل شبكه جهان‌گستر وب، پروتكل انتقال فايل، گروفر، صندوق پست الكترونيكي، گروههاي خبري، گفتگوي اينترنتي و كنفرانس‌هايي صوتي و تصويري بهره مي‌گيرند . به عبارت ديگر در يك جمله ساده مي‌توان گفت كه اينترانت يك اينترنت خصوصي است. اينترانت مي‌تواند از قابليت‌هايي مانند به اشتراك گذاشتن اسناد و مدارك، ارائه خدمات اينترنت، پيام رساني، دسترسي مطمئن، جستجو و بازيابي، امكان دسترسي آسان، مبتني بوده بر پايگاه داده‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي برخوردار باشد. كاربرد اينترانت در كتابخانه شامل موارد زير است :

ـ ارائه پيوسته اسناد و مدارك شركت‌ها و سازمانها

ـ ارائه فهرست كامل منابع موجود در كتابخانه

ـ ارائه نشريات تخصصي و اخبار روزآمد بر روي شبكه

ـ دسترسي به موقع و روز‌آمد به گزارش‌هاي فني

ـ توزيع نرم‌افزارهاي كاربردي بر روي شبكه (عبدالمجید،1385).

5. پست الكترونيكي :

پست الکترونيکي به عنوان يکي از پرکاربردترين و محبوبترين ابزارهاي مبتني بر وب، کاربردهاي فراواني را در کتابخانه دارد. کتابخانه ها مي توانند بسياري از پرسشهاي مرجع و معمولي، درخواستهاي خريد کتاب، درخواستهاي رزرو، درخواستهاي اطلاع از وجود يک منبع در کتابخانه، اطلاع در خصوص برنامه هاي کتابخانه را از طريق پست الکترونيکي با استفاده کنندگان کتابخانه رد و بدل نمايند(جناب زاده،1382،82).

6.گفتگوي پيوسته :

     با استفاده از اين امكان، مي‌توان كتابخانه را در هر زمان و مكاني دسترس پذير ساخت. ويژگي همزمان بودن گفتگوي پيوسته و پاسخ سريع به درخواستها و پيامها باعث شده كه بسياري از كتابخانه‌ها بخش كتابدار مرجع الكترونيك خود را با استفاده از امكان گفتگوي پيوسته راه اندازي كنند به نحوي كه كتابدار خارج از محيط فيزيكي كتابخانه، در منزل يا هر جاي ديگر پاسخگوي پيام‌ها و درخواستهاي مراجعان كتابخانه باشد. (حاجی زین العابدینی،1385).

نتيجه‌گيري :

    فناروي اطلاعات بدون شك تحولات گسترده‌اي را در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بشر به دنبال داشته است و امروز به ياري فناوري‌هاي جديد از جمله رايانه و اينترنت، تغييرات شگرفي در خدمت رساني اطلاعاتي كتابخانه‌هاي عمومي به جامعه به وجود آمده كه نتيجه آن پيشرفتهاي سريع در پردازش ، ذخيره سازي اطلاعات و ارائه خدمات سريع و روزآمد به جامعه است . آنچه موجب شده است كه كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني از فناوري نوين استفاده كنند عبارت است از سرعت، حافظه، دقت بسيار زياد در فراهم‌آوري، ذخيره و بازيابي اطلاعات، امكان استفاده ارزان از اطلاعات ساير كتابخانه‌ها و پايگاهها. در مجموع كتابخانه‌هاي آينده بايد محل تلاقي نيازهاي استفاده كنندگان و انبوه اطلاعات پايگاه‌ها باشند و كتابداران خود را براي رويارويي با دنياي عظيمي از اطلاعات و طيف وسيعي از نيازها و خواسته‌ها آماده كنند و با به خدمت گرفتن ابزارهاي مناسب و بهبود سازی وكارهاي اطلاع يابي و اطلاع رساني خود به رشد جوامع انساني كمك كنند .

فهرست منابع

1.عامل،فرزانه.(1388)نقش فناوری اطلاعات در کتابخانه. اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان  رضوی .(دسترسی در 12/9/ 1391). www.mashad.ir

2.مزینانی،علی(1380).کتابخانه وکتابداری .تهران.سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

3.آزادی،قاسم(1390). بررسی  نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد کتابخانه عمومی. ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی.دوره22،شماره1(دیماه).(دسترسی در 12/9/ 1391). http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?mag_id 75&slc_lang=fa&sid=1

4. زارعی،عاطفه(1390).کتابخانه های عمومی در عصر دیجیتال. نگاهی به زیر ساخت ها.ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی. دوره 19, شماره 1.(دسترسی در 13/9/1391). http://ejournal.irandoc.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1

5.داور پناه،محمد رضا(1378).بهره گیری از روشهای نوین در کتابخانه عمومی.نما.شماره4،دوره پنجم،تیرماه. (دسترسی در 113/9/1391). http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?slc_lang=fa&slc_sid=1   ذخیره شده – مشابه

6. اخلاقی،فرجاد(1372).فاکسی میل یا پست صوتی. پیام کتابخانه.شماره2و3،تابستان وپاییز. (دسترسی در 13/9/ 1391)

http://www.noormags.com/view/fa/creator/74140

7. (علیپورحافظی-نوروزی،مهدی(1382).خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه های مجازی .فصلنامه کتاب.شماره53.بهار:87-96. (دسترسی در 12/9/1391).http://journals.nlai.ir/faslname/search.php?slc_lang=fa&sid=1

8.حاجی زین العابدینی، محسن(1385).بهره گیری از روشهای نوین در کتابخانه عمومی،نما،شماره4،دوره پنجم،تیرماه. (دسترسی در 12/9/ 1391).http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?mag_id=35&slc_lang=fa&sid=1  ذخیره شده – مشابه

9.جنابزاده،رویا(1382). پست الکترونیکی مصاحبه مرجع. فصلنامه کتاب،شماره45،تابستان:87-81. (دسترسی در12/9/1391).

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/294772

10.سلطانی،پوری وراستین(1388).دانشنامه کتابداری ومراکز اطلاع رسانی.تهران:فرهنگ معاصر

11.شیروانی نیا، زهرا(1387).آینده فناوری در کتابخا نه ها:چالشهاو فرصت ها.شیرازه ،سال اول،شماره سوم،فروردین واردیبهشت. (دسترسی در13/9/1391).

http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1136

12.عبد المجید، امیر حسین(1385).اینترانت چیست وچه کاربردهایی در کتابخانه دارد؟مجله الکترونیکی نما، دوره دوم،شماره ششم. (دسترسی در13/9/1391).

http://ejournal.irandoc.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1


برچسبها: , , ,

    يك نظر

  • م.پ گفت:

    از دکتر فتاحی رفرنس دادی ولی تو منابع‌ات اسمی از ایشون یا اثرشون نیست!!!
    خنده‌دار نیست؟!

پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك