امروز همه دکترند!

جشنواره‌ای از نوشته‌های شما - اسفند 91 — توسط در اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در ۱۰:۰۴ ق.ظ

با سلام به همه كتابداران ديروز و عالمان علم اطلاعات و دانش شناسي امروز

امروزه بهاء و ارزش علم جايگاه قبل را ندارد و ارزش حاصله از علوم همانند گذشته نيست به عبارت ديگر امروزه شاهد ايجاد دانش جديد و نويني خصوصأ در رابطه با علوم انساني نيستم. بلكه سلسله وار يكسري از مباحث گذشته تكرار شده است. امروزه همه دكترند ولي معلوم نيست در اين دكتري چه چيز نهاده شده است كه همه به سوي آن مي روند. بسيار اندكند كساني كه علم را به خاطر علم بخواهند نه چيز ديگر و هم چنين بسيار اندكند كساني كه دغدغه علم را داشته باشند. بسيار اندك اند كساني كه در جايگاه واقعي خود قرار داشته باشند و همچنين اندك اند كه بدانند چرا در آن سمت قرار گرفته اند و به چه كار آمده اند . نقشها و سمتها ارزش خود را از دست داده اند و كار و ماهيت علمي ارزش چنداني شمرده نمي شود. اي كاش اندكي فكر كنيم تا ببينيم آيا ما همان چيزي هستيم كه بايد باشيم  و بدانيم به چه كار آمده ايم به كدامين سو مي رويم.


برچسبها: , ,

پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك