نگذاریم عطف خاموش شود !

يادداشت — توسط در مهر ۱۶, ۱۳۹۱ در ۱۰:۵۲ ق.ظ

عطف براي ماندن هيچ دليلي ندارد و نمي خواهد، مگر نوشته‌ها و حرف‌هاي شما !

اين جمله حداقل دو سه باري از سوي نشريه عطف منتشر شده است و نشان مي دهد كه ميزان مشاركت در ارسال مطالب به اين نشريه در حد خوبي نيست ! حداقل من چنين برداشتي كرده ام و مطمئنم كه اگر روال بدين منوال پيش برود، ديگر نبايد منتظر انتشار شماره ي جديدي از اين نشريه ي خوب باشيم.

تقصير عطف نيست ! تقصير مخاطبان هم نيست ! تقصير روزگار است ؟ تقصير كيست نمي دانم؟ ولي مي دانم كه مشاركت پايين است ! نه تنها در مورد عطف كه در مورد اكثر مسايل. حداقل مسايل كتابداري و اطلاع رساني !

چندي پيش دومين مجمع انجمن كتابداري و اطلاع رساني گيلان پس از برگزاري كارگاه وب 2 برگزار شد. حتي عده اي كه براي كارگاه امده بودند نيز پس از دريافت گواهي حضور خود حاضر به شركت در مجمع نشدند. گويي فقط آمده بودند سركلاسي بنشينند و گواهي بگيرند و بروند ! هر چند همين حضور آنان به هر علتي هم جاي شكر دارد ! ولي ما مجمع را براي اين برگزار كرديم كه بيايند و خودشان حرف بزنند و خواسته هايشان را مطرح كنند ! ولي انگار همه مي خواهند كه يك نفر برايشان صحبت كند ! يك نفر برايشان مجله منتشر كند و آن‌ها فقط دو ماه دو ماه زحمت كشيده و مطالبش را بخوانند !

مشغله را كم و بيش همه دارند. آيا عزيزاني مثل دكتر منصوريان، دكتر اصنافي، دكتر زين العابديني و آقاي عليمحمدي كه از نويسندگان تقريبا ثابت عطف هستند افرادي بدون مشغله و با وقت آزاد زياد هستند ؟

عطف هم كه نشريه پژوهشي نيست كه بخاطر انتشار مطلبي در آن به نويسندگان پاداش و جايزه و رتبه اي بدهند. پس چه عاملي باعث مشاركت اين افراد و عدم مشاركت سايرين در نوشتن مطلب مي شود؟

مشكل اين جاست كه ما هميشه فكر مي كنيم افراد ديگري هستند كه جور بقيه را بكشند و مطلب بنويسند ! پس نيازي به مشاركت ما نيست ! شايدبعضي‌ها هم فكر كنند با انتشار مطلبي در عطف شان و منزلت شان پايين مي آيد ! بعضي‌ها هم ترجيح مي دهند كلا چراغ خاموش باشند ! چراغ خاموش درس بخوانند، چراغ خاموش تدريس كنند ! چراغ خاموش دكتري بگيرند ! چراغ خاموش هيات علمي شوند ! چراغ خاموش حقوق ميليوني بگيرند ! چراغ خاموش رتبه بگيرند ! نه اثري، نه تاثيري ! در هيچ مسئله اي اظهار نظري از آنان نمي بينيم ! نه موافقت ! نه مخالفت ! فقط سكوت !  در همين قضيه پذيرش دانشجويان دكتري كتابداري براي دانشگاه غيرانتفاعي، عده ي قليلي از صاحبنظران در گروه بحث به اظهار نظر مي پرداختند و بقيه فقط نظاره گرند ! چرا؟ در قضاياي مختلف ديگر هم متاسفانه اين رويه را ديده ايم.

البته اين واضح و مبرهن است كه همه ي افراد قلم خوبي ندارند كه بتوانند بنويسند و اين ربطي به اينكه طرف استاد باشد يا دانشجو ندارد ! ولي حداقل توقع اين است افرادي كه بنيه اين كار را دارند قلم به دست گرفته و مطلب بنويسند ! همان طوري كه قبلا هم در عطف گفته ام لازم نيست كه نوشته حتما پژوهشي و علمي باشد. بلكه يك خاطره شما مي تواند تاثير گذار باشد. اخيرا مطلبي از خانم پازوكي با عنوان : كتابداري در آن سوي شهر[1] در ليزنا منتشر شد. يك خاطره نگاري ساده كه از نظراتي كه پاي آن نوشته شده مشخص است كه نوشته تاثير گذار و خوبي است. مطمئنم كه از اين دست مسايل و مسايل ديگر به ذهن شما مي رسد. جاي آن ها فقط در ذهن شما نيست. تجربيات و حرفهاي خود را با ديگران در عطف به انتشار بگذاريد ! حالا يك بنده ي خدايي مثل آقاي حيدري نژاد پيدا شده كه بي مزد و منت دارد براي جامعه ي كتابداري مطلب منتشر مي كند. ما بايد حمايتش كنيم. با مطالب خود و نه اينكه اين قدر او و تيمش را تنها بگذاريم كه مجبور شود چنين چيزي بنويسد : “عطف براي ماندن هيچ دليلي ندارد و نمي خواهد، مگر نوشته‌ها و حرف‌هاي شما” ! آن روز مباد !


[1] http://www.lisna.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=9279:1391-04-13-17-55-58&catid=90:1390-12-11-16-30-06


برچسبها: ,

پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك