هنگامی که نوش آفرین انصاری به هدف می‌زند

تاریخ و تجربه, نوش آفرین انصاری — توسط در بهمن ۶, ۱۳۸۹ در ۱۰:۲۵ ق.ظ

باز هم چهل سال پیش،یکی از متخصصین و پیشکسوتان کنونی این حوزه در تشریح و توضیح حرفه کتابداری و دشواری ها و منافع آن ،پلی میزند از کتاب به جامعه، از کتابدار به محیط،و نشان میدهد که این دو چگونه بر هم تاثیر میگذارد.گرچه تمامی آن سخنرانی در خبرنامه انجمن نیامده است اما عنوان سخنرانی و همان فرازهای کوتاه افق های بلندی را نشان میدهد.

 

سخنراني خانم انصاري (محقق)

ساعت 5 بعدازظهر روز دوشنبه 14 ارديبهشت ماه 1349 خانم نوش‌آفرين انصاري (محقق) رئيس كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران سخنراني جامعي درباره «رابطه كتاب و اجتماع» در تالار فردوسي دانشكده ادبيات ايراد نمودند.

ابتدا جناب آقاي دكتر نصر رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني جلسه را افتتاح كردند و خانم انصاري را به حضار معرفي نمودند.

خانم محقق در نطق مبسوط خود با دقت فراوان ريزه‌كاري‌هاي حرفه كتابداري و همچنين گرفتاري‌هاي كتابداران را به طور اعم و مشكلات كتابداران ايراني را به طور اخص بيان داشتند. ايشان در بدو خطابه خود نقش كتاب را در پيشرفت اجتماع و بالا بردن سطح فرهنگ عمومي مورد بحث قرار دادند و نكات مختلفي را كه يك كتابدار متخصص بايد به كار برد تا رابطه بهتري بين كتاب و جامعه برقرار شود تذكر دادند. از قرار معلوم نطق كامل ايشان از طرف دانشكده ادبيات و علوم انساني چاپ و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.


برچسبها: ,

پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك