کتابخانه‌های ریاست‌جمهوری ایالات متحده

معرفي — توسط در مهر ۱۳, ۱۳۸۹ در ۹:۳۹ ق.ظ

نظام کتابخانه ­هاي رياست جمهوري در ايالات متحده يک شبکه سراسري­ مشتمل بر 13 کتابخانه است که دفتر کتابخانه­هاي رياست جمهوري  آن را اداره مي­کند و بخشي از اداره ملي آرشيو و مديريت پيشينه‌ها (NARA) محسوب مي­شود. کتابخانه­هاي رياست جمهوري کتابخانه­هاي مدرن به معناي امروزي نيستند، اما وظايفي مانند واسپاري، حفاظت، دسترسي به اسناد، پيشينه­ها، مجموعه‌ها و منابع تاريخي متعلق به رؤساي جمهور ايالات متحده، از زمان هربرت هوود تا کنون را برعهده دارند.

پيش از شروع کار رسمي دفتر کتابخانه­هاي رياست جمهوري، تعدادي از اين کتابخانه­ها براي چند تن از رؤساي جمهور سازماندهي شده­است؛ هر چند اين کتابخانه­ها مورد تأييد NARA نبوده­اند و توسط NARA اداره نمي­شوند.

رئوس کلي

رؤساي جمهور جديد ايالات متحده، کتابخانه‌هاي رياست جمهوري را (مجموعه‌اي متشکل از اسناد، هداياي دولتي و نمايشگاه آثار موزه‌اي متعلق به زندگي و حرفه رؤسای جمهور) در ايالت محل زادگاهشان تأسيس مي‌کنند. هرگاه رئيس جمهور به پايان دوره رياست خود برسد، يا پستش را ترک کند، اداره ملي آرشيو و مديريت پيشينه‌ها طرح فهرستنويسي، نمايه‌سازي و نگهداري اسناد رياست جمهوري را تا زمان ساخته شدن ساختمان جديد کتابخانه رياست جمهوري و انتقال اسناد دولتي به آنجا، برعهده مي‌گيرد. در 18نوامبر سال 2004، کتابخانه ويليام جي. کلينتون به عنوان يازدهمين کتابخانه، و در 11 جولاي سال 2007، کتابخانه و موزه ريچارد نيکسون به عنوان دوازدهمين کتابخانه رياست جمهوري تأسيس شدند.

کتابخانه‌هاي رياست جمهوري مشتمل بر 13 کتابخانه هستند. اين کتابخانه‌ها توسط  NARA اداره مي‌شوند. البته کتابخانه‌ها و موزه‌هاي رياست جمهوري ديگري نيز وجود دارند که رؤساي جمهور ديگر آنها را تأسيس کرده‌اند. اين کتابخانه‌ها زيرمجموعه نظام کتابخانه‌هاي رياست جمهوري نيستند و مؤسسات خصوصي، انجمن‌هاي تاريخي و دولت‌هاي ايالات آنها را اداره مي‌کنند، مانند کتابخانه ويليام مکينلي، رادرفورد هيز، کلوين کوليج، وينسون وودرو. به عنوان مثال، کتابخانه و موزه آبراهام لينکن توسط حکومت ايلينيوز اداره مي‌شود.

بنياد کتابخانه و زادگاه ريچارد نيکسون در ابتدا زيرمجموعه نظام کتابخانه‌هاي رياست جمهوري نبوده است. اگر چه کارکنان متصدي امور و مواد کتابخانه‌اي کتابخانه رياست جمهوري ريچارد نيکسون بر اساس مصوبه حفاظت از مواد و پيشينه‌هاي رياست جمهوري بخشي از NARA محسوب مي‌شدند، اما اين کتابخانه توسط يک موسسه خصوصي اداره مي‌شد. در ژانويه سال 2004 کنگره آمريکا قانوني را تصويب کرد که موسسه‌اي از طرف دولت فدرال اداره کتابخانه رياست جمهوري نيکسون در يوربا ليندا را بر عهده بگيرد. در ماه مارس سال 2005 انجمن آرشيويست‌هاي ايالات متحده و جان تيلور، سرپرست بنياد کتابخانه ريچارد نيکسون و زادگاهش طي مکاتباتي توافق كردند تا پيش از سال 2007 بنياد کتابخانه ريچارد نيکسون و زادگاهش به عنوان دوازدهمين کتابخانه از نظام کتابخانه‌هاي رياست جمهوري که توسط NARA اداره مي‌شود، در نظر گرفته شود. در 16 اکتبر سال 2006 دکتر تيموتي نافتالي دوره تصدي خود به عنوان اولين سرپرست دولت فدرال در بنياد کتابخانه و زادگاه ريچارد نيکسون را آغاز کرد و در زمستان سال 2006 NARA انتقال 30.000 فقره هداياي رياست جمهوري از بخش کارکنان متصدي امور و مواد کتابخانه‌اي واقع در کالج پارک مريلند را به يوربا ليندا کاليفرنيا شروع کرد. در عمل بنياد کتابخانه ريچارد نيکسون و زادگاهش، در 11 جولاي 2007 به بخشي متعلق به دولت ايالات متحده تبديل شد و به نام کتابخانه و موزه رياست جمهوري فدرال ريچارد نيکسون نام‌گذاري و رسماً بازگشايي شد.

تاريخچه

پيش از ظهور نظام کتابخانه‌هاي رياست جمهوري، رؤساي جمهور يا ورثه آنها در پايان دوره تصدي رياست جمهوري، اسناد و مدارک مربوط به دوره رياست خود را منتشر مي‌کردند، اگر چه بسياري از اسناد مربوط به دوره‌هاي رياست جمهوري پيش از هوور در بخش نسخ خطي کتابخانه کنگره و بخش‌هاي ديگر آن در ميان کتابخانه‌هاي ديگر، انجمن‌هاي تاريخي و مجموعه‌هاي خصوصي پخش شده است، اما تعداد زيادي از اين اسناد و مدارک از روي عمد تخريب شده‌اند.

نظام کتابخانه‌هاي رياست جمهوري ازسال 1939با اهدا اسناد شخصي و اسناد مربوط به دوره رياست جمهوري فرانکلين روزولت به دولت فدرال توسط خود او رسمأ شروع به کار کرد. در همان زمان روزولت متعهد شد تا بخشي از ملکش در هايد پارک نيويورک را به منظور احداث ساختمان کتابخانه اهدا کند. دوستان وي شرکتي غيرانتفاعي تأسيس کردند تا براي احداث ساختمان موزه و کتابخانه پول جمع‌آوري کند. اين تصميم روزولت ريشه در اين باور او داشت که اسناد رياست جمهوري بخشي از ميراث ملي است و بايد در دسترس عموم قرار گيرد.

در سال 1950 هري ترومن هم تصميم گرفت کتابخانه‌اي براي نگهداري اسناد و مدارک دولتي تأسيس کند. اين اقدام او عاملي براي تحريک و برانگيختن کنگره براي تصويب مصوبه کتابخانه‌هاي رياست جمهوري بود. در سال 1955 کنگره مصوبه کتابخانه‌هاي رياست جمهوري را به منظور ايجاد نظامي از نهادها و مؤسسات خصوصي که به وسيله دولت فدرال اداره مي‌شوند، تصويب کرد. اين مصوبه باعث تشويق ديگر رؤساي جمهور شد تا اسناد، مواد و منابع تاريخي خود را به دولت اهدا کنند و اطمينان داشته باشند که اين مواد توسط دولت حفظ و نگهداري شده و در اختيار عموم قرار خواهند گرفت. تحت تأثير اين مصوبه و مصوبات بعدي، بيش از 9 کتابخانه رياست جمهوري تأسيس شد که در تمام موارد بودجه لازم از طريق منابع عمومي غير دولتي و فدرال تأمين مي‌شد. سپس سازمان‌هاي خصوصي اداره اين کتابخانه‌ها را به دفتر ملي آرشيو و پيشينه‌ها واگذار کردند، تا اين دفتر آنها را اداره و نگهداري کند.

تا سال1978، رؤساي جمهور، دانشمندان و حقوقدانان بر اساس نظري که به زمان جورج واشنگتن بر مي‌گشت، معتقد بودند که رکوردها، پيشينه‌ها و اسناد ايجاد شده توسط رئيس جمهور و همكارانش، بخشي از اموال شخصي رئيس جمهور است و او در پايان دوره رياست جمهوري آنها را با خود خواهد برد.NARA  به خوبي موفق شد تا رؤساي جمهور را تشويق کند اسناد و مواد تاريخي خود را به دولت فدرال اهدا کنند و دولت فدرال اين اسناد را در کتابخانه‌هاي رياست جمهوري زير نظر NARA نگهداري کند.

در قانون مدارك رياست جمهوري مصوب سال 1978 تصريح شده است که مدارك رياست جمهوري، شامل فعاليت‌هاي قانوني، حقوقي، و تشريفات رسمي رئيس جمهور، متعلق به دولت ايالات متحده است. انجمن آرشيويست‌هاي ايالات متحده در پايان هر دوره رياست جمهوري، وظيفه سرپرستي و اداره اين اسناد را بر عهده مي‌گيرد. مادامي که واسپاري رکوردها به کتابخانه رياست جمهوري ادامه پيدا کند، اين انجمن وظيفه حفظ ونگهداري از اين اسناد را بر عهده خواهد داشت.

همچنين قانون كتابخانه‌هاي رياست جمهوري مصوب سال 1986 تغييرات مهمي در کتابخانه‌هاي رياست جمهوري به وجود آورد. طبق اين قانون هداياي خصوصي بايد نسبت به امکانات كتابخانه‌ها توزيع شود. NARA از اين هدايا براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي حفظ و نگهداري کتابخانه‌ها استفاده مي‌کند.

موجودي

در 12 کتابخانه رياست جمهوري ايالات متحده حدود 400 ميليون صفحه اسناد و مدارک مکتوب، 10 ميليون عکس، بيش از 500 کيلومتر فيلم، نزديک به 100.000 ساعت ديسک، نوار صوتي، نوار ويديويي، و حدود نيم ميليون اشياي موزه‌اي نگهداري مي‌شود. حفظ و نگهداري از مواد و منابع مختلف در اين کتابخانه‌ها آنها را به منبع با ارزش اطلاعات براي تحقيقات مربوط به دوره‌هاي رياست جمهوري تبديل کرده است.

از ديگر اسناد مهمي که در اين کتابخانه‌ها نگهداري مي‌شود، اسنادي است که رئيس جمهور و کارمندان او در حين انجام وظايف اداري توليد كرده‌اند. در اين کتابخانه‌ها مواد متعدد ديگري مانند ميراث خانوادگي، اشياي جمع‌آوري شده به وسيله رئيس جمهور و خانواده‌اش، يادبودهاي مبارزات انتخاباتي‌اش، جوايز و هدايايي که از طرف شهروندان آمريکايي و مقامات عالي رتبه خارجي به رئيس جمهور اهدا شده است، نگهداري مي‌شود. اين هدايا طيف وسيعي از هداياي دست‌ساز تا آثار با ارزش هنري را در بر مي‌گيرند. سرپرستان کتابخانه‌هاي رياست جمهوري و موزه‌هاي ديگر در سراسر كشور، اين مجموعه‌ها را در نمايشگاه‌هاي آثار تاريخي در معرض نمايش قرار مي‌دهند.

از ديگر منابع با ارزشي که در اين کتابخانه­ها نگهداري مي­شود، اسناد شخصي و مواد تاريخي است که از طرف کساني که با رئيس جمهور ارتباط داشته‌اند به او اهدا شده است، اين اشخاص ممکن است مقامات رسمي کابينه، نمايندگان سياسي دولت‌هاي خارجي، شرکاي احزاب سياسي، خانواده و دوستان رئيس جمهور باشند. نوع سوم از مواد و منابعي که در اين کتابخانه‌ها نگهداري مي‌شود به رؤساي جمهور و مسئوليت‌هاي پيش از تصدي رياست جمهوري آنها مربوط است. مجموعه اسناد پيش از دوره رياست جمهوري روزولت، يعني زماني که وي استاندار نيويورک بود، و اسناد مربوط به دوره خدمت آيزنهاور در ارتش، در گروه سوم قرار مي‌گيرد.

از زمان هوور، تمامي رؤساي جمهور، به استثناي جان اف.کندي، لیندن بی جانسون، جرالد فورد و جيمي کارتر، تصميم گرفته‌اند پس از مرگ در کتابخانه خاص خود به خاک سپرده شوند. کندي در گورستان ملي آرلينگتون، جانسون در مزرعه‌اش واقع در هيل‌كانتي در حومه شهر تگزاس، در غرب آستين، به خاک سپرده شده‌اند. کارتر قصد دارد پس از مرگش در خانه خود در پلينز واقع در ايالت جورجيا به خاک سپرده شود. برخلاف ديگر کتابخانه‌هاي رياست جمهوري زير مجموعه NARA، کتابخانه و موزه فورد به لحاظ جغرافيايي در ساختمان‌هاي مجزايي قرار دارند و در نقاط مختلف ايالت ميشيگان واقع شده‌اند. فورد به جاي کتابخانه‌اش در آن‌ابر، در موزه‌اش واقع در گراند رپيدز به خاک سپرده شده است.

منبع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_library


برچسبها: , , ,

پاسخ بدهيد

دنبالكها

ارسال دنبالك